Wie zijn wij

Evangelie De Weg vindt haar grondslag in Handelingen 2:38 (Statenvertaling). Bekering, doop in de Naam van Jezus de Messias tot vergeving der zonden en de gave van de Heilige Geest met als hoorbaar teken, het spreken in andere talen zoals de Geest geeft uit te spreken. Vervolgens het eerste gebod in het Hebreeuws: Sjema Jisraeel JHWH Elohenoe JHWH Echad en met de Nederlandse vertaling: Hoor Israël! JHWH onze God, JHWH is ÉÉN!

JHWH (JaHWeH) staat in het Hebreeuws voor: Jeshua Hamasjiach Wemelech Hajehudim. Jezus de Messias en Koning der Joden.

en wat is onze boodschap

  • ÉÉN GOD (JHWH)
  • Bekering
  • Doop in de naam van Jezus 
  • Vervulling met de Heilige Geest

Klik op de 3 sleutels van onze homepage voor uitleg

 

 

 
Heeft u vragen ? Neem contact op